1. ТермоПлаза /
  2. Журнал /
  3. Посібник на 4 кнопки Посібник на 4 кнопки

Посібник до моделей ТермоПлаза серії STP на 4 кнопки

Блок керування на 4 кнопки Посібник користувача Посібник користувача по налаштуванню та керуванню до нових моделей обігрівачів ТермоПлаза серії STP з системою клімат контролю на 4 кнопки.
Зображення посібника користувача Посібник користувача ТермоПлаза Зображення посібника користувача ТермоПлаза до моделей серії STP на 4 кнопки.
    Високий комфорт, економічність і безпека обігрівача забезпечується вбудованим двоканальним мікропроцесорним термоконтролером. Контроль роботи приладу здійснюється за допомогою двох датчиків температури:
  • перший контролює температуру повітря в приміщенні, що дозволяє мінімізувати витрати електроенергії, а також задавати в кожній кімнаті індивідуальну температуру;
  • другий термодатчик контролює температуру поверхні самого обігрівача, що максимально забезпечує його безпеку (виключає перегрів при підвищенні напруги в електромережі, накриванні або перекиданні обігрівача, дає можливість обмежити температуру поверхні приладу для дитячих кімнат і т.п.).

Моделі серії STP мають програматор, що працює по годинах реального часу, що дозволяє здійснювати обігрів по добовому (попередньо встановлений на заводі) або тижневого розкладу. Для кожної години доби або кожної години тижня, залежно від встановленої програми, можна задавати різні режими обігріву:

Комфорт. У приміщенні підтримується задана температура «С».

Економ. У приміщенні підтримується задана температура «Е».

Нічний. У приміщенні підтримується задана температура «n».

Обігрів не проводиться «_».

Вимоги для ефективного обігріву та безпеки

Встановіть обігрівач згідно з відповідною інструкцією з монтажу.

Забезпечте правильне розташування зовнішнього датчика температури повітря в приміщенні (максимально виключити вплив температури самого обігрівача, дотику з підлогою і стінами).

Увімкніть обігрівач в електромережу та переконайтеся в наявності заземлення по індикації на екрані (Gnd - немає заземлення, nGnd - є заземлення).

Термоконтролер обігрівача при ввімкнення в електромережу та протягом всієї роботи приладу контролює наявність заземлення і в разі його відсутності видає попередження, після чого в залежності від налаштувань продовжує або припиняє роботу обігрівача (налаштування дивитись в "Таблиці 2").

Увага! Робота обігрівача без заземлення не допускається - згідно правил безпечної експлуатації електроприладів.

Обігрівач має незалежну пам'ять для збереження програм (на день/на тиждень), а також пам'ять з елементом живлення (іоністром) для збереження оперативних налаштувань, налаштувань температур, ходу годинника і т.д.

Для нормальної роботи приладу необхідна зарядка елемента живлення протягом перших 60 хв після ввімкнення в електромережу. Повністю зарядженого елемента вистачає на тиждень при відсутності електроживлення.

Управління обігрівачем

Під час роботи обігрівача на цифровому індикаторі відображається температура повітря в приміщенні. Якщо прилад працює за програмою на індикаторі поперемінно з'являються значення температури і годинник.

Встановлення температури повітря в приміщенні. Натисніть і відпустіть кнопку «+» або «-». Поки блимає значення температури, натисканням кнопок «+» або «-» встановіть бажану температуру. Якщо кнопки не натискати більше 5 сек, то виконується вихід з режиму налаштувань.

Блокування кнопок (захист від дітей та для громадських місць). Натисніть одночасно три кнопки «+», «-», «МЕНЮ», на індикаторі з'явиться символ «Lok» і пролунає звуковий сигнал підтвердження. Розблокування обігрівача відбувається аналогічно: натисніть одночасно три кнопки «+», «-», «МЕНЮ», на індикаторі з'явиться символ «Lok» і пролунає звуковий сигнал підтвердження.

Вимкнення або увімкнення обігріву. Натисніть і утримуйте кнопку «НАЗАД», на індикаторі з'явиться символ «OFF» і пролунає звуковий сигнал підтвердження. Включення обігріву проводиться тим же способом: натисніть і утримуйте кнопку «НАЗАД», на індикаторі з'явиться символ «ON» і пролунає звуковий сигнал підтвердження. У вимкненому стані на табло блимає точка в правому верхньому куті.

Вибір режиму роботи обігрівача (ручний/програма).

За замовчуванням прилад налаштований на ручний режим роботи!

Встановлення поточного часу та вибір дня тижня. Натисніть кнопку «МЕНЮ» необхідну кількість разів (див. Таблиця 2) до появи символу «Со» і за допомогою кнопок «+» або «-» виставте поточний час (00:00...24:00) і виберіть день тижня (D1...D7). Заводське налаштування: час 12:00 і день D1.

Налаштування температурних режимів Нічний, Комфорт та Економ. Натисніть кнопку «МЕНЮ» необхідну кількість разів (див. Таблиця 2) до появи символу «СЕЕ» й за допомогою кнопок «+» або «-» встановіть бажану температуру для кожного режиму від 5°С до 30°С.
Заводське налаштування: режим Комфорт Т=21°С, режим Економ Т=18°С, режим Нічний Т=20°С.

Налаштування тижневої програми. Натисніть кнопку «МЕНЮ» необхідну кількість разів (див. Таблиця 2) до появи символу «Sch» і за допомогою кнопок «+» або «-» виберіть день тижня D1-Понедельник...D7-неділю і налаштуйте режими роботи обігрівача на кожну годину дня: режим Комфорт - символ «С», режим Економ - символ «Е», режим Нічний - символ «n», режим обігрів не проводиться - відсутність символу. Вихід з даної настройки - примусове утримання кнопки «МЕНЮ» протягом 5 секунд. Для активації тижневої програми необхідно зайти в розділ меню - режими роботи обігрівача й обрати режим за програмою (Sch).

Робота за програмою день/ніч. В обігрівачі вже налаштована наступна програма: з 7 ранку до 23 вечора температура підтримується +18°С, а з 23 вечора до 7 ранку підтримується температура +20°С. Для активації цього режиму роботи обігрівача натисніть кнопку «МЕНЮ» два рази до появи символу «rEG» і кнопками «+» або «-» виберіть Режим програма (Sch). Щоб вимкнути Режим за програмою натисніть кнопку «МЕНЮ» два рази до появи символу «rEG» і кнопками «+» або «-» оберіть Ручний режим (hnd), після цього прилад буде працювати по температурі повітря в приміщенні.

Налаштування гістерезису. Натисніть кнопку «МЕНЮ» необхідну кількість разів (див. Таблиця 2) до появи символу «HSE» та за допомогою кнопок «+» або «-» встановіть значення від 0,5°С до 1°С. Заводська настройка гистерезиса 1°С.

Контроль заземлення. Натисніть кнопку «МЕНЮ» необхідну кількість разів (див. Таблиця 2) до появи символу «Gnd» і за допомогою кнопок «+» або «-» виберіть потрібний режим роботи: Gnd - робота тільки з заземленням, nGnd - робота без заземлення. Заводське налаштування передбачає, що при першому вмиканні обігрівача на екрані з'явиться символ, що характеризує наявність або відсутність заземлення в електромережі і при цьому прилад продовжить роботу.

Регулювання яскравості світіння екрана. Натисніть кнопку «МЕНЮ» необхідну кількість разів (див. Таблиця 2) до появи символу «LGH» і за допомогою кнопок «+» або «-» налаштуйте необхідну яскравість від 1 до 10. Заводське налаштування яскравості = 5.

Налаштування температури поверхні обігрівача. Натисніть кнопку «МЕНЮ» необхідну кількість разів (див. Таблиця 2) до появи символу «Ро» і за допомогою кнопок «+» або «-» налаштуйте необхідну температуру від 45°С до 95°С. Заводське налаштування температури поверхні обігрівача 95°С (рекомендується не зменшувати це значення для уникнення зниження ефективності роботи приладу).

Скидання до заводських налаштувань. Натисніть кнопку «МЕНЮ» необхідну кількість разів (див. Таблиця 2) до появи символу «rES», далі натисніть і утримуйте кнопку «-» протягом 10 сек.

Таблиця 1. Позначення символів на екрані.

Значення Символи
Вимкнення/увімкнення обігріву OFF/ON
Блокування кнопок Lok/nLok
Налаштування температури поверхні обігрівача Po
Індикація режимів обігріву:
Нічний
Комфорт
Економ
Обігрів не проводиться

n
C
E
символ відсутній
Вибір режиму роботи:
Ручний режим
Режим за програмою
rEG
hnd
Sch
Встановлення поточного часу та вибір дня тижня Co
Значення Символи
Налаштування режиму "Нічний" SEEn
Налаштування режиму "Комфорт" SEEC
Налаштування режиму "Економ" SEEE
Налаштування програми на тиждень SCh
Гістерезис HSE
Контроль заземлення Gnd
Яскравість екрану LGHt
Скидання до заводських налаштувань rES

Таблиця 2. Навігація по функціоналу меню.

Розділ меню Натискання кнопки "Меню" Відображення на екрані Налаштування виробника Зміна кнопками
"+" і "-"
Опис
Налаштування температури поверхні обігрівача 1 раз Ро 95 Р=45...90 При першому натисканні кнопок "+"/"-" відображається поточна температура панелі.
При повторному натисканні кнопок "+"/"-" можна змінити максимальну температуру панелі.
Вибір режиму роботи 2 рази rEG hnd hnd
Sch
hnd - Ручний режим
Sch - Режим за програмою
Встановлення поточного часу та вибір дня тижня 3 рази Co 12:00:00
D1
00:00...24:00
D1...D7
00:00...24:00 - Поточний час,
D4...D7 - Поточний день тижня,
(D1-Понеділок ... D7-Неділя)
Налаштування режиму "Комфорт" 4 рази SEEC C = 21 С = 5...30 Встановлення температури комфорт
Налаштування режиму "Економ" 5 разів SEEE E = 18 E = 5...30 Встановлення температури економ
Налаштування режиму "Нічний" 6 разів SEEn n = 20 n = 5...30 Встановлення температури нічний
Налаштування програми на тиждень 7 разів SCh 12:00:00 00:00...24:00
D1...D7
C,E,n,_
Програмування роботи по днях тижня і часу доби за допомогою режимів роботи
Налаштування гистерезису 8 разів HSE 1 0,5...1 Зміна кроку температури в діапазоні 0,5 - 0,6 - 0,7 - 0,8 - 0,9 - 1,0 градус за Цельсієм
Контроль заземлення 9 разів Gnd Gnd nGnd
Gnd
nGnd - Захист вимкнений
Gnd - Захист увімкнений
Яскравість екрану 10 разів LGHt 5 1...10 1 - Мінімальна яскравість,
5 - Середня яскравість,
10 - Максимальна яскравість
Скидання до заводських налаштувань 11 разів rES - - Скидання до заводських налаштувань проводиться утриманням кнопки "-" протягом 10 секунд
Посібник користувача (.pdf, 3.2Mb)
Моделі серії ТР :
TermoPlaza TP-270 TermoPlaza TP-270
270 Вт | до 7 м²

4195 грн

TermoPlaza TP-400 TermoPlaza TP-400
400 Вт | до 10 м²

5495 грн

TermoPlaza TP-550 TermoPlaza TP-550
550 Вт | до 14 м²

6795 грн

Termo Plaza TP-700 TermoPlaza TP-700
700 Вт | до 20м²

8095 грн

TermoPlaza TP-270DT TermoPlaza TP-270DT
270 Вт | до 7 м²

5695 грн

Моделі серії SТР :
TermoPlaza STP-270 TermoPlaza STP-270
270 Вт | до 7 м²

5795 грн

TermoPlaza STP-400 TermoPlaza STP-400
400 Вт | до 10 м²

7095 грн

TermoPlaza STP-550 TermoPlaza STP-550
550 Вт | до 14 м²

8395 грн

Termo Plaza STP-700 TermoPlaza STP-700
700 Вт | до 20м²

9695 грн

Termo Plaza STP-900 TermoPlaza STP-900
900 Вт | до 25м²

11895 грн

TermoPlaza TP-270DT TermoPlaza STP-270DT
270 Вт | до 7 м²

7295 грн