1. ТермоПлаза /
 2. Журнал /
 3. Інструкція на 2 кнопки Інструкція на 2 кнопки

Інструкція до моделей TermoPlaza серії STP на 2 кнопки

Блок керування на 2 кнопки Посібник користувача Детальний посібник користувача по налаштуванню та керуванню моделей обігрівачів ТермоПлаза серії STP з системою клімат контроля на 2 кнопки.
Зображення посібника користувача Посібник користувача ТермоПлаза Зображення посібника користувача ТермоПлаза до моделей серії STP на 2 кнопки.

Двоканальний мікропроцесорний термоконтроллер призначений для управління обігрівачем, забезпечуючи Вам високий комфорт, економічність і безпеку. Обігрів здійснюється за допомогою двох датчиків температури:
- перший контролює температуру повітря в приміщенні, що дозволяє мінімізувати витрати електроенергії, а також задавати в кожній кімнаті індивідуальну температуру;
- другий термодатчик контролює температуру поверхні самого обігрівача, що максимально забезпечує його безпеку (вимикає перегрів при підвищеній напрузі електромережі, накриванні або перекиданні приладу, дає можливість обмежити температуру в дитячих кімнатах і т.п.).

Крім того контролер буде попереджати Вас про відсутність заземлення в електромережі. Ви задаєте для себе необхідну температуру в приміщенні (можна по годинній програмі з добовим або тижневим циклом), контролер в залежності від тепловтрат приміщення автоматично підлаштовує температуру самого обігрівача, а також навантаження його на електромережу (100% або 50% потужності). Вмикання й вимикання нагрівача здійснюється електронним способом (безшумно, без іскор і перешкод).

Обігрівач працює рівно стільки, скільки потрібно для підтримки заданої температури в приміщенні, не витрачає ні одного зайвого кіловата електроенергії і тому не потребує відключення навіть на літній період.

Діапазон встановлення температури повітря в приміщенні "Комфорт" +5...+35°С, крок 0,5°С.

Діапазон встановлення значення, що визначає температуру "Економ" від -9,5° (нижче температури Комфорт) ... 0° (дорівнює Комфорту) до +9,5° (вище Комфорту).

Діапазон встановлення граничної температури поверхні обігрівача 40...95°С (72°С).

Вимоги для ефективного обігріву та безпеки

Встановіть обігрівач згідно з відповідною інструкцією з монтажу.

Забезпечте правильне розташування зовнішнього датчика температури повітря в приміщенні (максимально виключити вплив температури самого обігрівача, доторкання з підлогою і стінами).

Увімкніть обігрівач в електромережу з заземленням і переконайтеся в наявності його за ознакою відсутності попередження "Grnd" (див. нижче).

Термоконтролер обігрівача при включенні в електромережу, а також протягом всієї роботи контролює наявність заземлення і в разі його відсутності видає попередження (рис. зліва), після чого, в залежності від заданої функції (див. нижче), або забороняє обігрів, чекаючи появи заземлення, або після попередження дозволяє роботу без заземлення.

Для вмикання функції припинення обігріву при відсутності заземлення, а також вимикання її, необхідно в момент індикації "Grnd" (див. вище) натиснути і утримати обидві кнопки, потім не пізніше ніж через 1,5 секунди вийняти і знову вставити вилку в розетку і тільки після появи відповідної індикації (рис. праворуч) відпустити кнопки.
Увага! Робота обігрівача без заземлення не допускається. Ця функція призначена виключно для перевірки працездатності приладу в умовах відсутності розетки із заземленням.

Робота без заземлення

Тільки з заземленням

Управління обігрівачем

Під час роботи обігрівача на цифровому індикаторі відображається температура повітря в приміщенні (термометр з діапазоном вимірювання від -9,5°С до +99,5°С). "Heating" - індикатор нагріву (точка горить - повна потужність, точка блимає - 50% потужності).
Увага! Почергове відображення температури і часу позначує, те що обігрівач працює за програмою.

Heating

Встановлення температури повітря в приміщенні.
Натисніть будь-яку кнопку. Відобразиться і почне блимати задане значення температури "C" (Комфорт). Поки значення блимає, натисканням кнопок можна змінювати задану температуру (для автоповтору кнопку потрібно утримати). Якщо кнопки не натискати більше 5 секунд, то виконається вихід з режиму встановлення (значення перестане блимати). При цьому, якщо значення температури змінювалося, робота за програмою буде вимкнена.
Увага! Не завищувати значення температури в очікуванні більш швидкого прогрівання приміщення, це може привести до зайвої витрати електроенергії.

Блокування кнопок (захист від дітей і т.п.). Увімкніть обігрівач в електромережу з натиснутою кнопкою "+" і не відпускайте її до появи відповідної індикації та звукового підтвердження. Після цього прилад на натискання кнопок буде реагувати тільки низьким звуковим сигналом.

Розблокування кнопок. Увімкніть обігрівач в електромережу з натиснутою кнопкою "-" і не відпускайте її до появи відповідної індикації та звукового підтвердження.

Заблоковано

Розблоковано

Обігрів вимкнений

Вимкнення або увімкнення обігріву. Одночасно натисніть і утримуйте обидві кнопки (понад 2-і секунди) до появи відповідної індикації та звукового підтвердження (див. праворуч).
Увага! При вимкненому обігріві яскравість світіння індикатора знижена і обігрівач працює тільки в режимі термометра (див. зліва).

Вимкнення обігріву

Увімкнення обігріву

Регулювання яскравості світіння індикатора. У режимі вимкненого обігріву одночасно натисніть обидві кнопки. Протягом 3-х секунд (поки відображається "LIGH") натисканням кнопки "+" можна збільшувати яскравість, а натисканням кнопки "-" зменшувати. Всього передбачено 22 ступені яскравості. Одним коротким звуковим сигналом високого тону позначена рекомендована яскравість для індикаторів з зеленим світінням, а двома сигналами для індикаторів червоного, янтарного і синього світіння.
Увага! При виході з режиму "LIGH" яскравість знижується, тому що обігрів вимкнений.

Номінальна яскравість

Перегляд температури поверхні обігрівача. На короткий час натисніть обидві кнопки. Протягом 4-х секунд буде відображатися температура поверхні обігрівача, після чого відновиться індикація кімнатної температури/часу.
Увага! Якщо температура поверхні обігрівача відображається постійно, значить виносний термодатчик не підключений або пошкоджений. При цьому не залежно від температури в приміщенні поверхня обігрівача буде постійно нагріватися до заданого значення "P" (див. нижче).

Встановлення граничної температури поверхні обігрівача.
При обігріві по кімнатному термодатчику (режим "С", "Е", "А") температура поверхні обігрівача автоматично задається в залежності від тепловтрат приміщення і може перебувати між кімнатною і встановленою верхньою межею. На заводі встановлено ліміт 72/95°С (максимум), але Ви можете встановити його більш низьким (дитяча кімната і т.п.). Врахуйте, що чим більше Ви обмежите межу нагрівання обігрівача, то тим меншу площу він зможе обігріти.

Для налаштування граничної температури натисніть будь-яку кнопку. З'явиться і почне блимати встановлене значення температури повітря в приміщенні "С". Поки значення блимає одночасно натисніть і утримуйте обидві кнопки не менше 2-х секунд. Після звукового сигналу відобразиться і почне блимати встановлене значення граничної температури поверхні обігрівача "Р". Встановіть нове значення кнопками "+" або "-" і почекайте 6 секунд для виходу з режиму налаштувань.

Якщо у Вас не вистачає потужності електромережі (вибиває захисний автомат), Ви можете увімкнути функцію автоматичного зниження потужності обігрівача (на 50%) при досягненні заданої температури.

Для увімкнення, а також вимикання даної функції, необхідно в режимі установки граничної температури поверхні обігрівача (див. п.2) одночасно натиснути і утримати обидві кнопки, потім не пізніше ніж через 1,5 секунди вийняти і знову вставити вилку в розетку і тільки після появи відповідної індикації (див. праворуч) відпустити кнопки.

Без авто пониження потужності

Авто пониження потужності

Режими роботи. Модель 4LТ має програматор, що працює по годинах реального часу, що дозволяє здійснювати обігрів по добовому і тижневому розкладу. Наприклад, на час Вашої відсутності знижувати температуру в приміщенні, а до Вашого приходу піднімати. Для кожної години доби (24) або кожної години тижня (24х7 = 168), в залежності від встановленого циклу програми, Ви можете задати один з шести режимів обігріву:

Поточний режим обігріву

1. Комфорт. У приміщенні підтримується задана Вами температура (див. П.1).
Увага! Дана температура буде підтримуватися цілодобово, якщо робота за програмою вимкнена;

2. Економ. У приміщенні підтримується задана температура "Е". Ви задаєте значення в градусах від -9,5° до +9,5° на яке температура "E" буде нижче або вище температури "C" (при заданому значенні 0° температура "Е" буде дорівнювати температурі "C");

3. Антизамерзання. Температура в приміщенні може опускатися не нижче +5°С (значення не змінюється);

4. Обігрів не проводиться. (символ відсутній);

5. Температура поверхні обігрівача гріється до встановленого значення "P" (див. п.2) не залежно від температури в приміщенні (ігнорується задана температура "C");

6. Турбокомфорт. Прискорене досягнення температури "C" в приміщенні за рахунок нагрівання поверхні обігрівача до максимально допустимої температури (ігнорується встановлене значення обмеження "P".
При програмуванні даний режим позначається - "C" (символ блимає).

Для вмикання обігріву за програмою необхідно перейти до установки часу (див. п.1-2-3-4). Робота обігрівача за програмою підтверджується почерговим відображенням температури і часу (див. праворуч).

Для вимикання обігріву за програмою необхідно змінити значення температури Комфорту "C" (див. п.1) і почекати 5 секунд (не переходячи до наступного налаштування). Прозвучать короткі звукові сигнали, годинник перестане відображатися, задана температура "C" буде підтримуватися цілодобово.

Примітка: Якщо Вам необхідно змінити значення температури "C" зі збереженням роботи за програмою, то досить відразу після налаштування п.1, не чекаючи автовихода, перейти до налаштування п.2 (змінювати не обов'язково), після чого почекати 6 секунд.

↓ 5 сек ↑

Примітка: При вимиканні обігрівача з мережі всі налаштування температур і програми зберігаються в пам'яті контролера необмежений час, хід годинника - протягом 7-ми діб. На заводі встановлена ​​одна із затребуваних програма. Якщо вона Вам підходить, то для вмикання роботи по ній досить встановити правильний час. Якщо Вам не потрібна робота за програмою, але Ви хочете бачити на індикаторі не тільки температуру, але й поточний час, то задайте значення для режиму "E" = 0.0° (якщо заводська програма змінювалася) або встановіть для кожної години добового циклу режим "C". Потім встановіть поточний час (задана температура "C" буде підтримуватися цілодобово).

  Вмикання роботи за програмою/налаштування параметрів
 • 1. Натисніть будь-яку кнопку.
  Почне блимати встановлена температура "С". При необхідності змініть значення температури (в межах 5...35°С).
 • 2. Поки значення блимає (5 сек.) Одночасно натисніть і утримуйте обидві кнопки (>2 сек) до подачі звукового сигналу.
  Почне блимати встановлена гранична температура нагріву поверхні обігрівача "Р". При необхідності змініть значення температури (в межах 40...72/95°С).
 • 3. Поки значення блимає (6 сек.) Одночасно натисніть і утримуйте обидві кнопки (>2 сек.) До подачі звукового сигналу.
  Почне блимати встановлене значення різниці в градусах (-9,5...+9,5°С) Економної температури відносно до Комфортної, а після закінчення 2 секунд - автоматично обчислена температура "Е" (Економ). При необхідності змініть значення (при зміні знову почне відображатися значення різниці!).
 • 4. Поки значення блимає (7 сек.) Одночасно натисніть і утримуйте обидві кнопки (>2 сек.) До подачі звукового сигналу.
  Почне блимати встановлене значення часу (робота за програмою при цьому вмикається!). Якщо є необхідність встановіть правильний час (для прискорення установки продовжуйте утримувати "+" або "-").
 • 5a. Зачекайте 8 секунд для виходу з режиму налаштувань.
 • 5b. Поки значення блимає (8 сек.) одночасно натисніть і утримуйте обидві кнопки (>2 сек.) до подачі звукового сигналу для переходу до налаштувань програми.
  Якщо встановлено добовий цикл програми відобразиться: "h" (hour-година) - значення не змінюєме, наступні дві цифри (00...23) - години доби, останнє знакомісце - встановлений режим обігріву для відображуваної години доби (опис режимів див. на стор.1). Для перегляду заданої програми, а також вибору необхідної години доби натискайте кнопку "+" або "-". Щоб змінити режим обігріву для відображуваної години доби одночасно натискайте обидві кнопки (якщо кнопки продовжувати утримувати, то обраний режим обігріву буде по черзі копіюватися на наступні години зі звуковим підтвердженням).
  Якщо встановлений тижневий цикл програми почне блимати встановлене значення дня тижня (d1...d7)*. При необхідності змініть значення. Наприклад, для середи встановіть "d3".
 • 6. Поки значення блимає (5сек.) Одночасно натисніть і утримуйте обидві кнопки (>2 сек.) До подачі звукового сигналу.
  З'явиться: перша цифра (1...7) - день тижня*, наступні тижні дві цифри (00...23) - години доби, відображуваного дня тижня, останнє знакомісце - встановлений режим обігріву для відображуваного дня і години (опис режимів див. на стор.1).

  Вибір години, встановлення режиму і копіювання його на наступну годину див. в налаштуванні програми для доби. Передбачена можливість копіювання встановлених режимів всього дня (крім 7-го) на наступний, для чого: при налаштуванні режиму для 23-ої години продовжуйте утримувати кнопки натиснутими до появи звукового підтвердження.

  * - Номер дня тижня параметр відносний. Першим днем тижня Ви можете обрати як Понеділок, так і будь-який інший день. Важливо враховувати цю відповідність при налаштуванні режимів програми.

Комфорт

Межа

Різниця

Економ

Час

Програма доби

День тижня

Програма тижня

Приклади налаштування режимів обігріву програми добового циклу (Налаштування 5).

Режим Комфорт
кожний ранок с 8:00 до 8:59

Режим Незамерзання (+5°С)
кожний вечір с 23:00 до 23:59

Обігрів вимкнений
кожний день с 12:00 до 12:59

Приклади налаштування режимів обігріву програми тижневого циклу (Налаштування 6).

Режим Турбокомфорт
кожний 1-й день тижня
с 6:00 до 6:59

Режим Економ
кожний 3-й день тижня
с 11:00 до 11:59

Режим "P"
кожний 7-й день тижня
с 10:00 до 10:59

Обігрів вимкнений

Встановлення тривалості циклу програми. Для зміни циклу програми з добового на тижневий і навпаки необхідно в режимі налаштування часу (див. п.5) одночасно натиснути і утримати обидві кнопки, потім, не пізніше ніж через 1,5 секунди, вийняти і знову вставити вилку в розетку і тільки після появи відповідної індикації відпустити кнопки.

Примітка: При зміні циклу, добова програма стає програмою 1-го дня тижня і навпаки, 1-го дня тижня - добової. Програми 2...7-го днів тижня при переході з одного циклу на інший не руйнуються.

Встановлено добовий цикл (24 години)

Встановлено тижневий цикл (168 годин)

Програма для двухзонового тарифікації електроенергії, встановлена на заводі: "h" (hour - година) — означає, що встановлена програма добового циклу; в період з 7.00 до 23.00 в приміщенні підтримується температура "С" (Комфорт) = 22°С; в період з 23.00 до 7.00 - температура "E" (Економ), яка перевищує комфортну на 2°С для накопичення теплової енергії в стінах і предметах за дешевшим нічним тарифом (нижче наведені налаштування, відповідні даній програмі).

с 0.00 до 0.59
Економ
с 6.00 до 6.59
Економ
с 12.00 до 12.59
Комфорт
с 18.00 до 18.59
Комфорт
с 1.00 до 1.59
Економ
с 7.00 до 7.59
Комфорт
с 13.00 до 13.59
Комфорт
с 19.00 до 19.59
Комфорт
с 2.00 до 2.59
Економ
с 8.00 до 8.59
Комфорт
с 14.00 до 14.59
Комфорт
с 20.00 до 20.59
Комфорт
с 3.00 до 3.59
Економ
с 9.00 до 9.59
Комфорт
с 15.00 до 15.59
Комфорт
с 21.00 до 21.59
Комфорт
с 4.00 до 4.59
Економ
с 10.00 до 10.59
Комфорт
с 16.00 до 16.59
Комфорт
с 22.00 до 22.59
Комфорт
с 5.00 до 5.59
Економ
с 11.00 до 11.59
Комфорт
с 17.00 до 17.59
Комфорт
с 23.00 до 23.59
Економ

Налаштування 5 - програма добового циклу (гортання по годинах кнопками "+" та "-")

Гарантійні забов'язання

Гарантійний термін експлуатації термоконтролера обігрівача 12 місяців з дня продажу.

Гарантійне обслуговування здійснюється при наданні паспорта на виріб з відміткою про дату продажу та штампом продавця.

Обігрівач, що здається в ремонт повинен бути чистим!

Протягом гарантійного терміну експлуатації виробник здійснює безоплатно ремонт електронної частини обігрівача в разі невідповідності її вимогам технічних умов при дотриманні споживачем правил зберігання, підключення та експлуатації.

Гарантійне і післягарантійне обслуговування здійснюється за місцем придбання.

Посібник користувача (.pdf, 5.4Mb)
Моделі серії ТР :
TermoPlaza TP-270 TermoPlaza TP-270
270 Вт | до 7 м²

4195 грн

TermoPlaza TP-400 TermoPlaza TP-400
400 Вт | до 10 м²

5495 грн

TermoPlaza TP-550 TermoPlaza TP-550
550 Вт | до 14 м²

6795 грн

Termo Plaza TP-700 TermoPlaza TP-700
700 Вт | до 20м²

8095 грн

TermoPlaza TP-270DT TermoPlaza TP-270DT
270 Вт | до 7 м²

5695 грн

Моделі серії SТР :
TermoPlaza STP-270 TermoPlaza STP-270
270 Вт | до 7 м²

5795 грн

TermoPlaza STP-400 TermoPlaza STP-400
400 Вт | до 10 м²

7095 грн

TermoPlaza STP-550 TermoPlaza STP-550
550 Вт | до 14 м²

8395 грн

Termo Plaza STP-700 TermoPlaza STP-700
700 Вт | до 20м²

9695 грн

Termo Plaza STP-900 TermoPlaza STP-900
900 Вт | до 25м²

11895 грн

TermoPlaza TP-270DT TermoPlaza STP-270DT
270 Вт | до 7 м²

7295 грн